Dự án đã thực hiện

Dự án đã thực hiện [Luận văn đã làm]

STT Tên Luận văn Năm hoàn thành Mục lục Yêu cầu tài liệu
1 Quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh các trường THPT huyện A, tỉnh B 06/2023 Xem Gửi yêu cầu
2 Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THPT huyện A, tỉnh B 06/2023 Xem Gửi yêu cầu
3 Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở Trường THPT A theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng 06/2023 Xem Gửi yêu cầu
4 Quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên A - B đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 06/2023 Xem Gửi yêu cầu

Ghi chú:

  • Nhằm đảm bảo tính bảo mật của khách hàng, chúng tôi đã ẩn đi thông tin của các địa phương.
  • Luận văn được chúng tôi cập nhật theo tuần/tháng nên việc Update cũng sẽ bị ảnh hưởng.